Giỏ hàng

KHÁCH HÀNG NGÔ THỊ NUÔI

Chị Ngô Thị Nuôi được Bác sĩ Trần Phương thực hiện nâng mũi cấu trúc sụn sườn. Cùng theo dõi dáng mũi của chị sau 14 ngày nâng mũi:Danh mục tin tức

0901102102