Giỏ hàng

Khách hàng Hiền Diệu

Thương hiệu: Bác sĩ Trần Phương
| |

Chị Hiền Diệu đến NEWFACE thực hiện nâng mũi cấu trúc sụn sườn. Cùng theo dõi dáng mũi của chị sau 14 ngày nâng mũi tại NEWFACE

--- CHIA SẺ TRƯỚC PHẪU THUẬT ---

--- KẾT QUẢ SAU 7 NGÀY NÂNG MŨI ---

--- KẾT QUẢ SAU 14 NGÀY NÂNG MŨI ---


--- CHIA SẺ CỦA HIỀN DIỆU SAU NÂNG MŨI ---0901102102